ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2011

ಇಳಿಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು
ನೆರೆಗೂದಲು
ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೊಳೆವಾಗ
ಎಲ್ಲ ಸಾಕೆನಿಸಿ
ಇಳಿಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತ ಜೀವವೇ
ತೆರೆ ಕಣ್ಣು
ಹೊರಗಿನ ಬೆಳಕು
ಹೊರಗಡೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ

ಎಲ್ಲ ದಾಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ನಿನಗಿರುವ ಹಾಗೆ
ನನಗೂ ಉಳಿಯಲಿ
ಒಲವುಯಿತ್ತವರನ್ನೇ ಎಣಿಯಾಗಿಸದ
ನೆಮ್ಮದಿ
ಇರುವಷ್ಟೇ ಹಾಸುಗೆಯಲ್ಲಿ
ಕಣ್ಮುಚ್ಚುವ ತಾಳ್ಮೆ
ನಡೆದ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ
ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ

ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತ ಜೀವವೇ
ತೆರೆ ಕಣ್ಣು
ಹೊರಗಿನ ಬೆಳಕು
ಹೊರಗಡೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ

- ಅನಾಮಿಕ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ